Cassandra (3 đại diện đến từ Philippines); Quỳnh Anh